รอยพระยุคลบาท บันทึกความทรงจำของ พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
อุปสมบทวิธี และ บุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 1 มุ่งตะวันตก/ The Way West
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 4 เพ็ญเดือนแปด (Eighth Moon)
หนังสือแปลชุดนวทัศน์ เล่มที่ 1 เรื่องสั้นร่วมสมัยจากสหรัฐ (Contemporary short stories)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จุรี โอศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงทรงสุรเดช (ห่วง พันธุมเสน)
ไม่มีรักในดวงตา... เล่มเดียวจบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุริยน ไรวา ท.ช.,ท.ม.,ต.จ.ว.
ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil),เรื่องเพชรพลอย และ ตำราอาหาร ( 58 หน้า)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
เคล็ดลับดวงจีน โป๊ยหยี่ (สี่แถว) ฉบับภาษาไทย เล่ม 3
มหาตำนานดวงจีน โป๊ยหยี่ (สี่แถว) ฉบับภาษาไทย
ดวงวัยจร โป๊ยหยี่ (สี่แถว) ฉบับภาษาไทย
ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 เล่มครบชุด -พิมพ์ครั้งแรก-
รัฐบุรุษร่างเล็กผู้ยิ่งใหญ่ เติ้งเสี่ยวผิง
บทเพลงแห่งชีวิต
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส)
คอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสต์ คอมมิวนิสต์
งานวิเทศสหการ ในสมัย ฯพณฯจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2502-2506)
บันทึกของไพ่ฉวิน ผลงานของ ม่านเทียนเสี่ย แปลโดย แจ่ม จรัสแสง
บันทึกจากจีนเอกสารการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติสมัยที่ 1 ชุดที่ 5
สามกษัตริย์
สูจิบัตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
วารสารพิเศษ สภท (หนังสือที่ระลึกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค)
หนังสือที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แแวววว รวมกลอนจาก เวียงกวี
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง โดย สมโชค สวัสดิรักษ์
เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติทางประวัติศาสตร์ สังขโลก
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง
ลายมือบอกชะตา โดย จ.บุนนาค (จง บุนนาค) เล่ม ๒ ภาคจบ
ไตรภูมิพระร่วง
สยองขวัญ (JAPANESE TALES OF MYSTERY AND IMAGINATION)
ปกิณกะ ของ ม.ร.ว.เทวาธิราช ป.มาลากุล
อนุสรณ์ สุนทราภรณ์ ครบรอบ 30 ปี
ประวัติและวรรณคดีลานนา *ตำหนิ
หลักภาษาไทย (อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์)
คำสอนชั้นปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ กฎหมายอาญา ภาค ๒-๓
ประวัติศาสตร์พม่า แผ่นดินแห่งความแตกแยก
สี่เจ้าฟ้า ผลงานของ ลาวัณย์ โชตามระ
บารมีพระแม่ป้องปกพื้นธรณิน (พร้อมกล่องพิเศษ)--HOLD--
หาสมบัติ (The Story of the Treasure Seeker)**พิมพ์ครั้งแรก
เอกสารประกอบ การศึกษาวิชาภาษาไทย ประจำภาคแรก คณะศิลปศาสตร์ ปีที่ ๑
ทับหลัง (Lintels) 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ปฏิมากรรมพระเครื่องแห่งประเทศไทย
ปีศาจ ปีศาจ ปีศาจ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสงัด ภูเขาทอง ป.ม.,ท.ช.
เกร็ดโหราศาสตร์ไทย โดย พ.อ.ชิณณวร ศรีสุขวัฒนา
สมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงชาญชิดชิงชัย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่