ชีวิตไม่จิรัง
นิยายวิกรมาทิตย์
ชีวิตและงานของหลู่ซิ่น ตอนที่ 1
ตึกคนไข้หมายเลขหก (Ward number six)
รวมวรรณกรรมฯ เรื่องเอกของโลก
แผ่นดินสมเด็จพระปกเกล้า
วารสารข่าว มติมหาราษฎร์
การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ *พิมพ์ครั้งแรก*
ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า
นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
จดหมายจากลาดยาว เสี้ยวประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีต
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ประวัติชีวิต การงาน หลักธรรม หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
ตำนานเรื่องวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
cujo
รักระหว่างรบ (2 เล่มจบ)
เพลโตและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม
โมบี้ ดิ๊ค (Moby Dick)
ตำนานเลือด (Interview with The Vampire)
ดวลเพลงกลางทุ่ง
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์
หลักภาษาไทย (อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์)
จินตวรรณคดีไทย
วรรณกรรมไทยปัจจุบัน
สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
เพียงความใกล้ชิด (Intimacy)
ผู้มาจากเมืองมืด
หุ่นไทย (Thai Puppets)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก สพรั่ง นุตสถิตย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
รวมเรื่องสั้น ฌอง-ปอล ซาร์ตร์
โลงของอีส้า
เมื่อเดือนลับฟ้า
น้ำผึ้งไพร
นามานุกรมออสการ์ และรางวัลภาพยนตร์อื่นๆ
เรื่องสั้นคึกฤทธิ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
เรื่องดีจึงตีพิมพ์ \'\'ฉบับจำปา\'\'
รายงานของคณะกรรมการอิสระ
วันรำลึกถึงอดีตนักแต่งเพลงไทยสากลครั้งที่ 2
วันรำลึกถึงศาสตราจารย์ พระเจนดุริยางค์
ที่ระลึก 80 ปี คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนตำรวจเอก พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ หม่อมเจ้าหญิงไขศรี ปราโมช
บทเพลงแห่งรุ่งอรุณ
ปีกหัก
แกร่ง-ขรึม-คิด (รวม 3 ฉบับเนื้อหาต่อเนื่องค่ะ หายากกก)
พล นิกร กิมหงวน ชุดวัยหนุ่ม ตอนบ้านผีสิง
ดนตรีแห่งใบไม้ร่วง และ เรื่องสั้นที่สรรค์แล้ว
ชีวิต แปลโดย จจร.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่