วารสารธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ (ปี 1 เล่ม 3 , ปี 2 เล่ม 1 และ 2)
นิตยสารPLAYBOY Entertainment for Men 30th Anniversary Issue
สังคมไทยใน200ปี
นิทานชาวไร่ เล่ม 9
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
อนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการอ.ส.ม.ท
ประวัติศาสตร์ไทย
ประกายพรึก
ความงาม แสนเหงา นก สินจัย
ศิลปไทย รวมบทความทางศิลป
ส.พลายน้อยเล่าเรื่องบางกอก
โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
เครื่องมุก
ศิลปะอินเดีย
30ชาติในเชียงราย (พิมพ์ครั้งแรก)
ลิเก
เสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒
เชิดชูครูเพลง นายใหญ่ นภายน \'\'คนรวยเพื่อน\'\'
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมสมบูรณ์ ท.จ.ในรัชกาลที่๕
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนรฤทธิ์ราชหัช ต.จ.(ผิว ตาตะนันทน์)
คำประพันธ์ร้อยเรื่อง แต่งระหว่าง 2460-2505
สักรวาสยามรัฐ
บุกเกาะมหัศจรรย์
แม่น้ำยามศึก
แมลงวันซูดาน (My Uncle Oswald)
ตำนานนายผี
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 12
กลับไม่ได้ไปไม่ถึง (See Dave Run)
ถนนไปสู่ก้อนเมฆ
คูโจ(CUJO)
คืนนรก(Carrie)
นิตยสารศิลปากร ปีที่28 เล่ม5
100 เรื่องเก่าเล่าสนุก
ภาพประวัติศาสตร์(กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น)
เล่าเรื่องพม่ารามัญ
ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย
อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตร์อีสานโบราณ
หัวใจออกเดิน
เสรีภาพเจ้ากรรม
ไหม (พิมพ์หนึ่ง)
ตัณหาเจ็ดน้ำหมึกขบวนแรก
ชำแหละรามเกียรติ์ ตามหลักพุทธธรรม
ชีวประวัติหลวงพ่อ เกษม เขมโก
หลวงพ่ออุตตมะมหาวัชระแห่งรามัญ
ทัพธรรมพระกรรมฐาน 18 ยอดพระกรรมฐาน
ธรรมะนอกธรรมาสน์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่