ปริทรรศน์แห่งวรรณคดีอังกฤษ
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย
ไม่ธรรมดา (บรรจุกล่อง)
หนังสือมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2529
ไทยรบพม่า ฉบับรวมเล่ม
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ระลึก ๖๐ ปีของข้าพเจ้า ( คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล )
บ้านในฝันกับ ๖๐ ปี สุภางค์ ชูโต (อดีต ผู้จัดรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย)
ประวัติผลงานและคำรำลึก เปลื้อง วรรณศรี -หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน-
กาลาปาโก้ส
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.
ทวาราวดีในห้วงนึก
อนุสรณ์ คุณหญิงเผชิญ อรรถยุกติ
สุวรรณี สุคนธ์เที่ยง (หนังสือระลึกถึง สุวรรณี สุคนธา)
สูจิบัตร นิทรรศการผลงานผลงานจิตรกรรมในรอบ ๓๐ ปี ของ
อนุสรณ์แปดรอบอายุสุขสันต์ คุณครูผิน หิตะศักดิ์ (ฮิกส์)
ธรรมชาตินานาสัตว์ เล่ม 1 *หนังสือดีร้อยเล่ม,หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม*
ดอกไม้เพลิงโบราณ: มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย
นิตยสารหนุ่มสาว ปีที่ 9 ฉบับที่ 113
ไม้ดอกหอมและเครื่องหอมไทย
อมตะมฤตยู
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว)
จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรประพาศทวีปยุโรปครั้งที่ 2 รัตนโกสินทร ศก 125-126 (เล่ม1-2 ครบชุด)
พระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีกทอง บทประพันธ์ชื่อดัง ของ กฤษณา อโศกสิน **พิมพ์ครั้งแรก
เรื่องที่ลูกแม่เขียน
In Memory of Ning
รวมชุดสารคดี พระนิพนธ์ของ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
หนังสือพิเศษ ภูษาแพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน : The Golden Heritage of ASEAN Textiles.
ธนบัตร ร.๙ : ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ( ราคาปก 1200.- )
หนังและวีดีโอ ฉบับพิเศษ \'คนทรงเจ้า\'
ศรีวิชัย วารสารวิชาการ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
แบบเรียน หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่องพระร่วง (บทละครพูดคำกลอน)
สามวัง
ตำรับอาหารของโรงเรียนสายปัญญา
หนังสือชุดบ้านน้อย เล่ม 2 ตอน บ้านน้อยกลางทุ่ง (Little House on The Prairie)
หนังสือชุดบ้านน้อย เล่ม 4 ตอน ชายทะเลสาบสีเงิน (By The Shores of Silver Lake)
หนังสือชุดบ้านน้อย เล่ม 8 ตอน วันชื่นคืนสุข (These Happy Golden Years)
หนังสือชุดบ้านน้อย เล่ม 9 ตอน ครอบครัวใหม่ (The First Four Years)
ตำราของหวานล้วน
ตำรับอาหารคาว ของ ม.ล.ปอง มาลากุล **ไม่มีปกหน้า
หนังสือชุดบ้านน้อย เล่ม 1 ตอน บ้านน้อยในไพรกว้าง (Little House in The Big Woods)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท นายแพทย์นิตย์เวชชวิศิษฏ์
ศรีขาว (รวมบทกวีนิพนธ์) ของ วรฤทธิ์ ฤทธาคนี และ ชาลี สดประเสริฐ
ที่ระลึกนายอวบ ไตลังคะ ( ปรมาจารย์ด้านเรื่องการแปลบทภาพยนตร์)
ประทีปอธิษฐาน ( 2 เล่มจบ )
ก้าว...ก้าว....หนึ่ง...ของกองทัพเรือ
4 ปีนรกในเขมร (Four Years in Cambodia)
หนีไฟนรก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่