ปราสาทมืด
โลลิตา(พิมพ์ครั้งแรก)
ราม หรือ รามเกียรติ์ยุคอวกาศ (The Negative Ones)
เพ็ญพญานาค (พิมพ์ครั้งแรก)
สเฟียร์ (Sphere)
สิ่งเร้นลับจากเรื่องจริง (Real Life Mysteries)
เจ้าฟ้าประชาธิปก ราชันผู้นิราศ
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ กรมเสนาธิการเสือป่า สัญญาธงคู่(แบบหลวง)
รวมปาฐกถาชุดใหม่ ดิเรก ชัยนาม
หนุ่มเอยจะบอกให้
เรดการ์ดขบวนการพิทักษ์แดง (Red Guards in Peking)
ทางสามแพร่ง เล่ม1-3 (3เล่มชุด)
ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม (ปกแข็งกระดาษปอนด์)
คติพจน์ประธานเหมาเจ๋อตง ว่าด้วยการสร้างพรรค
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกวรยุทธ มีสมมนต์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระปัญญาคุณ ปุณณะวังโส
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ศุภชัย วานิชวัฒนา ม.ว.ม. , ป.ช., ท.จ.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ท.จ. พ.ศ.2486
สูจิบัตรที่รฤกงานรื่นเริงประจำปีโรงเรียนสตรีเขมะสิริ พ.ศ.2478
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายรัตนะ ยาวะประภาษ (2เล่มชุด)
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 6 ศิลปกรรม กรุงรัตนโกสินทร์
ชายสามโบสถ์ (ราคาปก 1.25 บาท)
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2520
วิเคราะห์พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
Dharmacakra or The Wheel of The Law
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เผด็จการ เจ้า แมคเคียเวลลี่
ชีวะประวัติจอมศาสดา
ตุลาเลือด
พงศาวดารโยนก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ป.ม.,ท.ช.,ท.จ.
ความรู้เชิงภาษาไทย
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
ตำรับอาหารของ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ พิมพ์ในงานชุมนุมแม่บ้าน
ลิลิตตะเลงพ่าย
พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5 เรื่องสเด็จประพาสแหลมมลายู
ลมเย็น
บนถนนเรื่องสั้น
อนุสรณ์ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (สุจิณฺโณ อนุสรณ์)
มาลี-วิลลา
สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พฺรหฺมรํสี) เมตตา กรุณา สามัคคี
นักกลอนบ่อนเข้าแช่
ชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้า (ฉบับถูกฟ้องร้องและไม่ถูกตัดทอน)
โลกียชน (พิมพ์ครั้งแรก)
สนิมสร้อยเล่ม3 (เล่มจบ)
วีรบุรุษซานมาร์โก
ร้านของเล่นมหัศจรรย์
รีเบคกา (Rebecca) ฉบับSimplified
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ (The Wonderful Wizard of OZ)
เทพนิยายกริมม์เล่ม 1 (Grimms\' Fairy Tales)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่