พงศาว(สัน)ดานเขมร
หนังสือชุดวรรณกรรมอมตะ ของ สนพ.เม็ดทราย เรื่อง ลึกลับและสยองขวัญ
ครูสีดา
ลมหายใจดอกไม้ (เรื่องสั้นดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือ)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่43 วิกฤตกาลเที่ยงคืนและเรื่องสั้นอื่นๆ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 7 นาฏดุริยางคศิลปไทย กรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 3 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
พูดกับบ้าน(พิมพ์ครั้งที่ 2)
เหนือจอมพลยังมีจอมคน
วานปีศาจเขียน
ตีนที่เปื้อนโคลน
กรุงสยามยามนั้นและยามนี้ : ถ้อยรฦก บันทึกภาพ ทราบเรื่องราว
เสด็จพระราชดำเนิน สหรัฐอเมริกา , ปากีสถาน , สหพันธรัฐมลายา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐสภา
15 เผ่าในไทย จากตำรับเก่า
รบกับใคร รวมเรื่องจิตวิทยาชาวบ้านจากจตุรัส
พันธุ์มังกร (Dragon Seed) พิมพ์ พ.ศ.2494
ละครแห่งชีวิต **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่หวล สุทัศนานนท์
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี *พิมพ์ครั้งแรก*
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2524
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2526
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2524
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2519
วิชาการประชาสัมพันธ์ เรียบเรียงโดย วรรณี สุเทพภักดี
BMK-Israsena na Audhya / In Memoriam.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเทียม ไชยนันทน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสุเนตรา คงสิริ ต.ม.
thought world vol.1 no.2 1955
หมาไทย (Thai dogs) นักสู้ภักดีและทรนง
thought world vol.4 no.4 1956
สูจิบัตรการแสดงละคอน ของ คณะครู และ นักเรียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย
Interpretative Translations of Thai Poets
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ. 2535
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับพัฒนาการ เล่ม ๑ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขาพูดถึง อ.ไสว
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับพัฒนาการ เล่ม ๒ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ระลึกพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
จากหลังฉากเลือกตั้ง \'26 ถึงโฉมหน้ารัฐบาลเปรม 4 วงจรประชาธิปไตย 13
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เรือเอกโรจน์ ไกรฤกษ์ จ.ม.
การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ
รายงานการวิจัย \'\'จักสานราชบุรี\'\' รวบรวมและศึกษาเครื่องจักสานของจังหวัดราชบุรี
มหาเถระประวัติ
สมเด็จฯ หนังสือที่ระลึกทรงโปรดเกล้าฯรับสโมสรวัฒนธรรมหญิงฯ
ประมวลพระรูป สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
วันมหาปิติ วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม
เรือรบราชนาวี
พรหมวิเศษ โดย ทวิช ธวัชชัย
ความมหัศจรรย์ในโลก จากหนังสือเรื่อง ดร. ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เว่อร์
ศรีธนญชัย ( สำนวนกาพย์ ) ตรวจสอบและชำระใหม่

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่