สูจิบัตร ศรีธรรมาโศกราช
สูจิบัตร ละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 เรื่อง ปรียทรรศิกา
ศิลปละคอนรำ หรือ คู่มือนาฏศิลปไทย (พิมพ์ครั้งแรก)
สูจิบัตรวันละครเพลงในอดีต
บทละคอน ตอน พระอภัยมณีพบนางละเวง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 7 นาฏดุริยางคศิลปไทย กรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 4 วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์
พระพุทธรูปบูชาสมัยต่างๆในประเทศไทย และความเป็นมาของพระพุทธรูปปางต่างๆ
ชีวิต-เด็กวัด บันทึกวิถีชีวิตและผลงานโดยสังเขป ของธนิต อยู่โพธิ์
ประวัติวิจารณ์วรรณคดีไทย
โฮเต็ลลอยน้ำ
รวมงานเขียนของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ จำนวน 4 เล่ม 3 เรื่อง
ในห้วงรัก เรื่องรักของ๑๐นักประพันธ์เอก
วรรณสาส์นสำนึก (2 เล่มชุด)
ตัณหาเจ็ดน้ำหมึกขบวนสาม
วรรณไวทยากรณ์ 2เล่มชุด ***มีลายเซ็น ม.ล.บุญเหลือ ค่ะ
ชีวิตเหมือนละคร 50 ปี เพ็ญศรี-รพีพรquot; 2 ศิลปินแห่งชาติ
อนุสรณ์วันทรงดนตรี 20 กันยายน 2516
กรณีสวรรคตของในหลวงอานันท์ฯ
คาร์ล มาร์กซ์ วี.ไอ.เลนิน
การศึกษาของประชาชน ในสหภาพโซเวียต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและงานทางปกครองของพระองค์
หนังสือข่าวไทยนิกร ฉบับ พคท.อีสานใต้ ฆาตกรรมมวลชน
สูจิบัตร ไทยรำ-ทำเพลง การแสดงศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทย 4 ภาค
ท่านผู้ให้แสงสว่าง ธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)
พระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทย และ ตำนานพระพิมพ์
ตำนานพระพุทธเจดีย์
การบำเพ็ญฌานทางพระพุทธศาสนา Buddhist Meditation (พิมพ์ พ.ศ.2494)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ อุทิศ นาคสวัสดิ์
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพญาณเวที (ลมูล สุตาคโม)
นวนิยายปกขาวโบราณ รวม 3 เรื่อง
นวนิยายปกขาวโบราณ รวม 3 เรื่อง
นวนิยายปกขาวโบราณ รวม 3 เรื่อง
นวนิยายปกขาวโบราณ รวม 3 เรื่อง
นวนิยายปกขาวโบราณ รวม 3 เรื่อง
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes) ชุดลาโรง (His Last Bow)
พุทธศาสตร์ ฉบับอนุสรณ์ผู้ก่อกำเนิด
นิพนธ์ต่างเรื่อง
นิตยสาร a day ปีที่ 11 ฉบับที่ 125
ผู้หญิงรอบโลก Girls International
เพลงยาวเฉลิมพระเกียรดิ์ คุณพุ่ม(เจ้าแห่งสักรวาหญิง)แต่ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (พิมพ์ครั้งแรก)
เยาวชนผู้บุกเบิก**หนังสือต้องห้าม**
หนังสือถนอมศุข
พุทธิสม์เผชิญหน้ากับคอมมิวนิสต์
ครัวแม่ คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค
อนุสรณ์ \'\'ศุกรหัศน์\'\'
อัตตชีวประวัติ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
แล้วเราก็ปฏิวัติ (หนังสือต้องห้าม)
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตรี ควง อภัยวงศ์ (2 เล่มชุด)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่