ช่อขวัญกัลปพฤกษ์
นิตยสารPeople Magazine ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 พ.ศ.2535
375 \'F Vol.9 2004
อมตนิยายรักจากหยาดหมึกบนกระดาษสีชมพูของยาขอบ เล่ม 1
อมตนิยายรักจากหยาดหมึกบนกระดาษสีชมพูของยาขอบ เล่ม 2
อมตะนิทานจากวรรณคดี (ตรงตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ)
ราล์ฟเจ้าหนูนักบิด
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง วาสิฏฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผีน้อย (Das Kleine Gespenst)
เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง (2เล่มชุด) *หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน*
แดงรวี
หนังสือ ค่ายอาสาสมัคร สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เล้เต้ ชุมเรื่องสั้น , กลอน , กลอนเปล่า และ นิยายรอบกองไฟ
พระเกี้ยว 2515
พระเกี้ยว 2509
คอลัมนิสต์มือใหม่หัวใจสีแดง บางระจันวันเพ็ญ
หลังไมค์สไตล์แอ๊ด
นิตยสารไรเตอร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 29
นิตยสารไรเตอร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
นิตยสารไรเตอร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 13
อ.ไชยวรศิลป์ กับ ผลงานสร้างสรรค์บนบรรณพิภพ
หนังสืออนุสรณ์ของน้ำอบ (อิราวดี นวมานนท์)
เจ้าพ่อ-เจ้าเมือง (2เล่มชุด) พิมพ์ครั้งแรก
หนังสือมหาวิทยาลัย เล่มที่ 15 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2480
สารวิทยคดี ของ สมชาย พุ่มสอาด
คุรุปริทัศน์
ถนนสีแดง *งานเขียนเล่มแรกของ พิบูลศักดิ์ ละครพล*
นิทานปรัชญาเต๋า
พระไตรปิฎกฉบับเซ็น
พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รวม 3
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายฉัตร บุณยศิริชัย
หนังสืออนุสรณ์ มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา)
รวมเรื่องเอกของไม้ เมืองเดิม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกิตติ ชูพินิจ
จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่1 และตอนที่ 2
สงครามชีวิต
ซาดิก
ปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ความคิดทางการเมืองสมัยใหม่
หนังสือที่ระลึกครบ 7 รอบ ดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล
มนต์ปีศาจ
บุกวาติกัน
มายามรณะ (The Parsifal Mosaic)
สุวิทย์ ขาวปลอด เสนอ ใต้จันทร์มุกดา
หนีนรกเหินฟ้า (Night Over Water)
ในห้วงรัก เรื่องรักของ๑๐นักประพันธ์เอก
เมื่อวานนี้ ตอน เด็กคลองบางหลวง เล่ม 1
กำนันโพธิ์ เชิงชาย
มือที่เปื้อนชอล์ก
ข้าวนอกนา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่