กับข้าวรัตนโกสินทร์ ๒๕๒๕ (พิมพ์ครั้งแรก)
หนูน้อยผจญภัย (ALICE IN WONDERLAND)
สิงห์ล่าสิงห์
สเปคตรัม 1
ปทานุกรมฝรั่งเศส แปล เป็นไทย (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2467)
ผู้บริสุทธิ์ (To Kill a Mocking Bird)
พิธีกรรมทางศาสนา
วิทยุสุภาษิตานุสรณ์
อนุสรณ์ มนัส จรรยงค์ (ฉบับแท้จริง)
สงครามและสันติภาพ (War and Peace) พิมพ์ครั้งแรก เล่มแรก
กุศโลบาย (Strategy in Handling People)
กับข้าวโอชารส
ตะกวดกับคบผุ
รวมเรื่องสั้นหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาไทย
จริงแท้ไม่มีเสื่อม
ตำรายาแผนโบราณ
ศศิวิมลสับแหลก / จักรพันธุ์ โปษยกฤต *พิมพ์ครั้งแรก*
ศศิวิมลท่องเที่ยว *พิมพ์ครั้งแรก*
เรื่องของเกด(2เล่มจบ)
ว้อดก้าและคาเวียร์
เล่าเรื่องไปสุมาตรา เมื่อ พ.ศ.2476
การสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์ ของ ดร.แบร์ติยอง
สามเสือ
บันทึกคดีอุกฉกรรจ์12คดีของ ดร.แบร์ติยอง
ทาร์ซานเจ้าป่า ตอน เจ้าแห่งฝูงลิง
150 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย-เยอรมนี ***พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียนค่ะ
(ร่าง)แนวสอนวิชชาการบิน ในกองโรงเรียนนายร้อยทหารบก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแก้ว อัจฉริยกุล (แก้วฟ้า)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล ป.ช.,ป.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโททักษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
กองทัพไทยของเรา โดย พล.อ. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ
บันทึกความจำ(๔)เมื่อเป็นปลัดมณฑลอุบลราชธานี
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพลผิณ ชุณหะวัณ
เมียลับพณฯท่าน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (เล่ม 2)*พิมพ์ครั้งแรก*
ดิฉัน ฉบับที่ 133
พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการตั้งสถาบันการปกครองของชาติไทย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.อาชวดิศ ดิศกุล
พระราชพิธีของกษัตริย์ไทย(สมัยโบราณ - สมัยปัจจุบัน)
ประเพณีต่างชาติและเรื่องน่ารู้
ประเพณีไทยและเรื่องน่ารู้
แผ่นดินของเรา
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๕ เล่มที่ ๘
นิตยสาร Nature Views ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
หนังสือที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ หลวงวิศาลศิลปกรรม
ที่ระลึกนิทรรศการผลงาน90ปี ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 11 สิงหาคม 2531
อนุสรณ์วิหารสุทธิธรรมรังสี พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วิทยาศาสตร์ทางใจ (เล่ม 2)
พระราชพิธีสิบสองเดือน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่