นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศิลปะสะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย ART COLLECTION BANK OF THAILAND
ดั่งอาทิตย์เมื่ออุทัย : รวมบทกวีนิพนธ์และบทเพลงของ ทวีปวร
นิพพาน,โลกุตรภูมิ,การปฏิบัติกรรมฐาน
วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒๕-๒๔๗๗
ไอ้พวกสุพรรณ สนทนาประสาลูกทุ่ง เปิดวงโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
ศกุนตลา , มัทนะพาธา , ท้าวแสนปม และ บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ **พ.ศ.2495
คำหอม รวมคำรักจาก...
ชีวิต แปลโดย จจร. **พิมพ์ครั้งแรก
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ พนมรุ้ง ปราสาทหินสีชมพูบนยอดภูเขาไฟ
โอดิสซี *พิมพ์ครั้งแรก
เด็กกระป๋อง (Des Kind aus der Konservenbuchse)
รำลึกร้อยปี กรุงเทพมหานคร / สตีฟ แวน บีค และ จีรนันท์ พิตรปรีชา
ศิลปะสมัยลพบุรี ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธ์
หนังสือที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
พระราชบัญญัติศุลกากร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงประกอบนิติสาร
วาสิฏฐีคำกลอน ร้อยกรองจากกามนิต ของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โดย ปสม จันทรากุล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระปรีชาวินิจฉัย ( ปรีชา ชาคร )
ที่ระลึกวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบปีที่ ๘๙
หนังสือที่ระลึกโอกาสครบรอบ 60 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด
ผู้ชนะสิบทิศ ( 7 เล่มชุด ) เสรี หวังในธรรม ถอดความเป็น ละครพันทาง
จดหมายรักยาขอบ ผลงานของ ยาขอบ (โชติ แพร่พันธุ์)**พิมพ์ครั้งแรก
แผ่นดินเลือด (Double Cross)
ความสำเร็จและความล้มเหลว
สารวัตรใหญ่ ( 2 เล่มจบ )
เทพธิดาโรงแรม (พิมพ์ครั้งแรก)
2001 A Space Odyssey *1001 Books You Must Read Before You Die*
ขุนนางป่า พิมพ์ครั้งที่ ๒
นายขนมต้ม คนกล้านอกตำนาน
สเฟียร์ (Sphere)
กินหอมตอมม่วน
ปาฏิหารย์บันทึกรัก (The Notebook) เรื่องรักที่ทุกคนต้องอ่าน...
สามก๊กฉบับนายทุน ตอน โจโฉนายกตลอดกาล *พิมพ์ครั้งแรก
พระจันทร์เป็นสีเลือด ( ชุมนุมนิยายรัก )
หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย)
หนังสือที่ระลึก นายชิน โสภณพนิช ( ปกแข็ง )
สามก๊ก ฉบับพัฒนา ตอน ก๊กที่ 4 ในสามก๊ก
ข้างหลังภาพ
เรื่องประหลาดของเบนจามิน บัตทอน (The Curious Case of Benjamin Button)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพ นายอุเทน เตชะไพบูลย์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.
หนังสือที่ระลึกคุณสมจินต์ รัตนาพต
หนังสือประมวลภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปูมเมืองฉะเชิงเทรา จัดทำโดย กองบรรณาธิการฉบับพิเศษ หนังสือพิมพ์ผังเมือง
เยี่ยมเรือน เยือนอดีต ผลงานของ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ
ลัทธิวัตถุนิยมวิภาษ และวัตถุนิยมประวัติศาสตร์
อาหารจีน โดย อาจารย์ศรีวัฒนา พงศ์วรินทร์
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสาวเบต บุนนาค
ภาพชุดล้อความจริง
วันลอบสังหาร (The Day of The Jackal)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่