บทวิเคราะห์วรรณกรรมยุคศักดินา (ของแท้)
ชาติทรหด
แผ่นดินทอง (The Good Earth)
บทประพันธ์และชีวิตของนักเขียนรางวัลโนเบล
ไฮดี้ (Heidi)
ช้างประสานงา
หนี...
รวมเรื่องเอกของ \'อาษา\'
เล็บหยอกเนื้อ
มนุษย์สองหน้า
เจงกิสข่าน (Ghenghis Khan)
บินเดี่ยว
พระเจ้าคนละองค์
เธอต้องการไม้ดอก
นอกเหนือการควบคุม
อิเหนา
เมืองนิมิตร หรือความฝันของนักอุดมคติ *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
รวมเรื่องสั้นเยี่ยมชุด เพชรสยาม ฝากไว้แด่แผ่นดินชุดแรก
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 1 มุ่งตะวันตก/ The Way West
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ เล่มที่26 ปกิณกคดีของ เออเนส เฮมมิงเวย์
๘๔ เสนีย์ เสาวพงศ์
ผมเป็นคนโยเดีย
๖๐ ชาลี (บรรณาธิการคนดังแห่งพลอยแกมเพชรเจ้าค่ะ)
นามานุกรม(สำหรับตั้งชื่อ)ตามหลักเกณฑ์ตำราโหราศาสตร์
กับข้าวสอนลูกหลานของท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เกื้อกูล เศวตเศรนี พ.ศ.2551
มองโลกแบบวิกรม พิมพ์ครั้งแรก พร้อมลายเซ็นคุณวิกรมค่ะ
นิทานกริมม์ (Grimm\'s Marchen)
นิทานกริมม์ (Grimm\'s Marchen)
กษัตริย์ กล้อง : วิวัฒนาการการถ่ายภาพในในประเทศไทย พ.ศ.2388-2535
ตำรับอาหารไทย-เทศ โดย เอม อมาตยกุล
โหราศาสตร์ในวรรณคดี(ฉบับสมบูรณ์)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงโต้แย้ง \'เค้าโครงการเศรษฐกิจ\' ของนายปรีดี พนมยงค์
วิกฤตการณ์ร.ศ.112และสงครามอินโดจีน
ประวัติศาสตร์สตรีไทย
เมืองใน เมืองนอก
ปาจารยสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษา-มิถุนา 2533
ปากกาเยอรมัน ร้อยแก้ว ร้อยกรองและความเรียง
ตึกกรอสส์ รวมเรื่องเอก อ.อุดากร
จากโคนต้นไม้ริมคลอง-ถึงป่าคอนกรีท (2เล่มชุด)
บัวบานในอะมาซอน (พิมพ์ครั้งแรก)
ขุนศึก 10 เล่มจบ
รวมเรื่องเอกของเชกสเปียร์ (Tale From Shakespeare)
เหรียญกล้าหาญ (The Red Badge of Courage) พิมพ์ครั้งแรก
ความพยาบาท (Vendetta) *หนังสือแปลเล่มแรกของไทย*
การรุกรานของคอมมิวนิสต์ต่อประเทศไทย
ชักธงรบ
หนาวเข้าไปถึงหัวใจ
เชอร์ลอค โฮล์มส์ ตอน จัตวาลักษณ์และ หุบเขาแห่งภัย
เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Out of my Later Years)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่