แม่ครัวหัวป่าก์ เรียบเรียงโดย ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์
นิทานสำหรับเด็ก
เบื้องข้างพันเอกณรงค์ กิตติขจร (ผู้การไม่มีปืน)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล ศิลปอาชา ม.ป.ช., ม.ว.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ทันตแพทย์หญิง ทองเออบ เหมะจุฑา(กาฬดิษย์)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองเสวกตรี นายพิมานบริรักษ์
ที่ระลึกอนุสรณ์การสร้างพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเอกาทศรฐ พ.ศ.2512
หนังสือที่ระลึก วัน รพี 46
โฉมหน้าศักดินาไทย (หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ นักการเมือง 4 ทศวรรษ
คุรุวาทะ ของ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
เทพรัตนวิศิษฏศิลป์
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (พิมพ์ครั้งแรก)
สิ่งแรกในเมืองไทย
เฉลิมพระเกียรติ และ รวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ.2510-2520) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อยู่กับก๋ง(พิมพ์ครั้งแรก) **พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียน
มรณะอุปายะ และ คำพิพากษาคดี เรื่องเสรีไทย*พิมพ์ครั้งแรก*
สิบโปลิศ
ร้อยบุญ (ภาพปกโดย ช่วง มูลพินิจ)
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐
25 ปีในจักรวาลเพลง คุณ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
มรดกอีสาน
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมบุญ ศิริธร ต.ม.,ต.ช.
ตำนานเมืองลพบุรี ตำนานพระปรางค์สามยอด โดย สุทัตตะ มานพ
จากสมุดบันทึกของคุณเชิญ โกศิน
บางตอนจากหนังสือปิยมหาราช จุฬาลงกรณ์
ประชุมพงศาวดารภาคที่39
ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน อนุสรณ์หม่อมราชวงศ์ สังขดิศ ดิศกุล
รวมเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีสวรรคต
อักขรานุกรม สุภาษิต ฉบับสมบูรณ์ เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์ปริญญา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจุล กาญจนลักษณ์ ต.ม.
พุทธศาสนวงศ์
ตัณหาเจ็ดน้ำหมึกขบวนแรก
สนทนากับพระอรหันต์
พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย **พิมพ์ครั้งแรก
เมื่อเราบวช
ข้าพเจ้าเป็นบ้าไป 36 ชั่วโมง
กรุงเทพฯรจนา (พิมพ์ครั้งแรก)
กรณีสวรรคต (พิมพ์ครั้งแรก)
ฤดูใบไม้ผลิ จักต้องมาถึง
ฮ่องกง มาเก๊า (เจ้าเก่า) **พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียน
หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว (One Hundred Years of Solitude)
ตราดรำลึก รวบรวมโดย กนกศักดิ์ วรรณกนก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
บุหลันลบแสงสุรยา-บรูไน
ระเบียบการใช้ถ้อยคำ
ชุมนุมพระนิพนธ์
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี
726 วันใต้บัลลังก์ เปรม ฤๅจะลบรอยอดีตได้
(ร่าง) แนวสอนประวัติศาสตร์สากล ตอน ประเทศพม่า ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่