คลื่นลมวันวิวาห์ รวมเรื่องสั้นเลือกสรร หม่าเฟิงและคนอื่นๆ
สิบปีในกองทัพแดง (My Nine Lives in The Red Army)
เพลงแห่งอิสรภาพ
นาฬิกาเรือนทอง
ป้าป้อนหลาน ๙๐
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองดี พรรณลาภ **แม่ดีเด่นประจำปี 2538
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสมพงษ์ ปาลวัฒน์วิไชย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเนื่อง ลัคสำรวจเลข (เกษมสุวรรณ)
พระปฐมสมโพธิภาพประกอบฝีมือของ ครูเหม เวชกร
ศพข้างบ้าน ผลงานของ สรจักร ศิริบริรักษ์
ศพท้ายรถ ผลงานของ สรจักร ศิริบริรักษ์
เรือนศิรา (พิมพ์ครั้งแรก)
ด้วยแรงอธิษฐาน ( 2 เล่มจบ ) ผลงานของ กิ่งฉัตร (ปาริฉัตร ศาลิคุปต)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โท นายแพทย์ หลวงไวทเยศรางกูร
ลอดลายประแจจีน
ประวัติเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา)
คันฉ่องส่อง ส.ศิวรักษ์
ประวัติ พระยาภิรมย์ภักดี
ประวัติ พระยาสีหศักดิ์สนิทวงศ์
เจียงเฟ *พิมพ์ครั้งแรก*
ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์
เรื่องสั้นคึกฤทธิ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ราชอาณาจักรสยาม (ปกแข็ง)
อุปลมณี หลวงพ่อชา สุภัทโท
คำพิพากษาคดี เสรีไทยจาก...สหรัฐอเมริกา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจ่าง จุลละทรัพย์
บทโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระพิราพ
ประกายพรึก
พระนางพญา ภราดร รัตนกุล รวบรวมจัดทำ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมณเฑียร บุณยประสพ
โคะโคะโระ (พิมพ์ครั้งแรก)
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1-2
ประเพณีทำศพและอื่นๆ
สามจักรพรรดิแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย
ไทยพวน โดย พันเอกวิเชียร วงศ์วิเศษ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔
เกร็ดพงศาวดารกรุงสุโขทัย
บางระจัน
ศึก ๙ ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2556
ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ พระราชธานินทราจารย์ ( เจิม จนฺทโชติ )
หนังสือที่ระลึก ในงานทำบุญ ๑๐๐ วัน คุณแม่ หลวง สุโรจน์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี เจริญ นายเรือ (หลวงประจญประจามิตร)
เซ็น และนิกายวัชรยาน *พิมพ์ครั้งแรก*
ห้วงมหรรณพ *หนังสือดี วิทยาศาสตร์ 88เล่ม*
ลำดับราชสกุล เทวกุล รวมทั้งราชสกุลและสกุลอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
วนิดา ( เล่มเดียวจบ )
คำอธิษฐานของดวงดาว และ อีก 5 เรื่องสั้น ผลงานของ ดวงดาว (ม.จ.สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร์)
ภาพพจน์ที่ผ่านมา จ่าง แซ่ตั้ง
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯและงานศิลปะ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่