ประวัติการทูตของไทย
นิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๑๗ เล่ม ๒
คู่มือพลเมือง ของ สำนักงานโฆษณาการ
วิธีวางลัคนา ( ทั้งภาคปฏิบัติ และ ภาคทฤษฎี )
หนังสือศตวรรษ ผ้าโบราณไท
พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข (รุ่นปกแข็ง) 3 เล่มบรรจุกล่อง
ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น
กวีหน้าพระลาน บ่อนโคลงนายโต๊ะ ณ ท่าช้าง
ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย
เรื่องของสองนคร
สยามสมัยโบราณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เทศาภิบาล
แผ่นดินล้านนา ผลงานของ สุรพล ดำริห์กุล
กวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับชนะการประกวด)
ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
เลาะวัง เล่มที่ ๑
ปาจารยสาร ฉบับพิเศษ ทอไหมในสายน้ำ ๒๐๐ ปีวรรณคดีวิจารณ์ไทย
จีวรสีดำ
ชาติภพใช่เพียงฝัน (Stephanie Und Das Vorige Leben)
นางแก้ว (THE MURDER OF DELICIA)
ราชาพเนจร
เขมรสามยก (พิมพ์ครั้งแรก)
ม่วนซื่นเมืองลาว (What Marvelous Laos!)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี
๑๐๐ ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๔๓๖-๒๕๓๖
กุญแจสู่ 500 รูปประโยค
อนุสรณ์ครบรอบ 80 ปี หลวงพ่อเกษม เขมโก 28 พฤศจิกายน 2534
๑๐๐ ปี หลวงปู่สุภา กันตะสีโล ๑๗ กันยายน ๒๕๓๘
หนังสือแปล ชุดเสรีภาพ ลำดับที่17:วรรณกรรมชิ้นเอกของสหรัฐฯเล่ม 2 (Great American Short Stories 2)
โลงของอีส้า (พิมพ์ครั้งแรก)
ทะเลย่อมเปลี่ยนแปลง
โรงแรม (Hotel)
แผ่นดินแร่
ยุคทมิฬ เล่ม ๑
อิเหนา
คู่มือลิลิตพระลอ
ศาสตร์และศิลปแห่งอักษร
วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย(สุโขทัย-ปัจจุบัน)
ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย
หนังสือที่ระลึก 100 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข
จดหมายสุดสัปดาห์ จากโตเกียว โดย สะอาด ตันศุภผล
สมุดภาพเดือนตุลา
คนเคยตายเล่าให้ฟัง (Life After Life)
มหาภารตยุทธ (The Mahabharata)
ประวัติวัฒนธรรมจีน *พิมพ์ครั้งแรก*
ความรักของต้นโอ๊ก ( พิมพ์ครั้งแรก )
ภายใต้ดวงดาว (เล่มเดียวจบ)
ธาตรี / ดวงดาว (เล่มเดียวจบ)
นิยายรักแม่ม่ายเคนเนดีกับมหาเศรษฐีกรีก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่