พุทธชัยมงคลคาถา (มีภาพประกอบสวยๆ)
เพลงยาว อยุธยาวสาน *บทร้อยกรองที่ได้รับรางวัลเคนเนดี้ทางวรรณคดี*
ลิลิตพระลอ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา
มูลบทบรรพกิจ
ประวัติวัดอรุณราชวราราม
เบื้องหลังความชั่วร้าย ประภาส - ณรงค์
รัฐธรรมนูญสีเลือด
นสพ.มิตรฉบับพิเศษ วันมหาวิปโยค 14 ต.ค. 16
อุดมการ ฉบับ \'ความหวัง\'
จาก นายอำเภอแหวนเพชร ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสังข์เงิน
คดีพยายามลอบปลงพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯลฯ(ร.๙)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย เขมร ญวณ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
คู่มืออาวุธศึกษา สำหรับประชาชน ปืนสั้น
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีดัด เดชะชาติ
ตำนานพระพุทธเจดีย์ พระนิพนธ์ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
รุไบยาต (Rubaiyat)
พล นิกร กิมหงวน ตอน รับเสด็จ
พล นิกร กิมหงวน ตอน ตลุยจักรวาล
ถนนนอกเมือง
ชีวิตและงานกงสุลไทย ของ พระยาอนุกูลสยามกิจ อุปนิกษิตสยามรัฐ (ตันกิมเจ๋ง)
เหนี่ยวไกปืน
แมรี่ เจน ร้องไห้เมื่อคืนนี้ (Mary Jane Harper Cried Last Night)
ข้างหลังภาพ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ม.ล. ประมูลมาศ อิศรางกูร
หนังสืออนุสรณ์ นายเกษม ล่ำซำ และ เด็กหญิงวัชรีวรรณ ล่ำซำ
เชลยศักดิ์ ( 2 เล่มชุด )
พระคัมภีร์จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์ไทย ฉะบับมาตรฐาน พ.ศ.2497
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2310-2381)
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี
เรื่องตำนานเมืองระนอง และ สาแหรกตระกูล ณ ระนอง
สามสมเด็จ
8 เทพอสูรมังกรฟ้า (ครบ)
พระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทย พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ฯ
สาธุปฏิบัติ พระศาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส ตรวจแก้
จิตฺตรกฺขโนปายกถา
การออกแบบและตกแต่งสวน (และเรื่องอื่นๆดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ)
พุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังไทย ( 2 ภาษาไทย - อังกฤษ )
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม
อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2535
นิทานโบราณคดี *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย
ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย เล่ม ๒
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร *พิมพ์ครั้งแรก*
กฎหมายระวางประเทศแผนกคดีบุคคล โดย พระยาศรีวิสารวาจา (พ.ศ.2473)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่