บทนิพนธ์ ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) , บันทึกของคุณพ่อ
บันทึกความทรงจำของ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ก๊าด วัชโรทัย)
Jewelry from the Renaissance to Art Nouveau.
ธรรมเทศนาเรื่องจักร ๔ แลสังเวควัตถุ พระธรรมเจดีย์ อุ่ม วัดอรุณ เรียบเรียง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
ขวัญสยอง
ชีวิตวน (The Vanity Fair) *1001 Books You Must Read Before You Die*
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และบทร้อยกรองบางเรื่อง
ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2496
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โท พระอรรถวสิษฐสุธี
จิตรกรรมฝาผนังล้านนา
ประชุมโอวาท พระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร
บทละครนอก เรื่อง ยุขัน
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2530 - กันยายน 2531
จันเสนเมืองโบราณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ( 2 ภาษา )
ลักษณะลายมือ และ โชคชะตา
โหราเวสม์ ฉบับที่ 147 ปีที่ 13 พ.ศ.2529
ก้าวรักในรอยจำ (A Walk to Remember)
หนู (หนอน) หนังสือ (The Schoolmouse)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
จอมทัพไทยกับราชนาวี
นิตยสาร HEAT (Climax Migael)
140 ปี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย พ.ศ. 2401-2541
ลิลิตพระลอ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
พระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ถึง สมเด็จพระพันปี ( เล่ม 2 )
ปาปิญอง เล่ม 2
ปาปิญอง เล่ม 1
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕
สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
การอภิปรายเรื่อง \'\'ศิลปร่วมสมัย\'\'
Thai Lacquer Works
What is Buddha Image
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ เล่มที่ ๓
ขังเดี่ยว
พระคัมภีร์จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์ไทย ฉะบับมาตรฐาน พ.ศ.2497
นิตยสารศุภมิตร กันยายน พ.ศ.2510
สัตวสาส์น นิตยสารราย ๒ เดือน
การ์ตูนทวีปัญญา เจ้าหญิงไข่มุก
พระราชหัตถเลขาทรงสั่งราชการในรัชกาลที่ ๕ และ ๖กับเรื่องประกอบ
มณีในอาทิตย์
สมุดภาพประวัติหม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
ป้าป้อนหลาน พระนิพนธ์หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
ติณปาลชาดก
นิทานศีลห้า วรรณกรรมคำสอน ๔ ภาษา
ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม
เจ้าชายน้อย (Le Petti Prince) แปลโดย อำพรรณ โอตระกูล
การเมืองของสัตว์ (ANIMAL FARM)-พิมพ์ครั้งแรก- *หนังสือดีในรอบศตวรรษ*
ประวัติลัทธิคอมมิวนิสต์ปัจจุบัน (The Rise of Modern Communism)
เพชรในเรือน (เล่มเดียวจบ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่