ฮัคผจญภัย แปลโดย ปิยตา วนนันทน์
ขจก.พูโล องค์การแบ่งแยกดินแดนแห่งสาธารณรัฐปัตตานี
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ : แฝดสยาม อิน-จัน ฅนคู่สู้ชีวิต
ด้วยปีกแห่งรัก ( 2 เล่มจบ )
จดหมายจากลาดยาว เสี้ยวประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีต
วิมานทลาย
โครงการวิจัย ๑๐๐ เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องสุนทรภู่ มหากวีกระฎุมพี
เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน *หนังสือรางวัลซีไรต์*
นามนั้นหรือคือลมกระซิบ (The veteran and other stories)
เขียน ผลงานของ พิมาน แจ่มจรัส (แคน สังคีต)
พยานใบ้ (The Dumb Witness)
อาจินต์ ปัญจพรรค์ บรรณาธิการชั้นครู ผู้สร้างตำนาน \'\'ฟ้าเมืองไทย\'\'
ลักษณะของนายทุนไทย ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2457-2482
พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์น เบาว์ริง (THE KING OF SIAM AND SIR JOHN BOWING)
อนุสรณ์ มนัส จรรยงค์ **พิมพ์ตามต้นฉบับเมื่อปี 2509
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ **พิมพ์ครั้งที่ 3
ชุมผีดุ
เก็บเบี้ยในรังโจร เรื่องแปลของ ประมูล อุณหธูป
กินหอมตอมม่วน
เรือนชั้นใน (พิมพ์ พ.ศ.2498)
สมุดภาพวัดมกุฎคีรีวัน
คำอวยพร ของข้าราชการกระทรวงธรรมการให้แก่ ท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี พ.ศ.2461
บทกวีตามข้อคิด จาก หนังสือหลักปรัชญาชีวิต (The Prophet) ของ คาลิลยิบราน
ชีวิตและงานของ น.ม.ส.
โรเมโอและจูเลียต+พระนางคลีโอพัตรา อมตะนิยายของจินตกวีเอกเชกสเปียร์
เจนนี่ที่รัก (Jennie)
นิทานกริมม์ (Grimm\'s Marchen)
นครอรุณรุ่ง (THE ROBOTS OF DAWN)
อนุสรณ์ในงานทอดกฐินสามัคคีปี 2513
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวัน วลิต พ.ศ.2182
กัลลิเวอร์ผจญภัย (GULLIVER\'S TRAVEL)
ตำราวิชาช่างประดับมุก (The Art of Mother-of-Pearl Inlay)
บวรธรรมบพิตร ฉบับประมวลพระรูป
พระพุทธประวัติฝ่ายมหายานในธิเบต
ใต้ร่มกาสาวพัสตร์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร (บุณยัษฐิติ) ท.จ.ว.
เรื่องที่ลูกแม่เขียน
แม่ของเรา...
หนังสืออนุสรณ์ นางพิบูลย์ไอศวรรย์ (โสภา สุจริตกุล)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประยงค์ ตั้งตรงจิตร ต.ม.,ต.ช.
หลักภาษาและข้อแนะนำการเรียงความ
ครูสอนรัก \'\'ฉลิบไร\'\' แปล
ปูมตำนานงานระบายน้ำสยามราชธานี
นายขนมต้ม คนกล้านอกตำนาน
ประมวลหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สมัยประชาธิปไตย
ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์
คู่มืออิลราชคำฉันท์ (พิมพ์ครั้งแรก) พ.ศ.2496
บทเจรจาลครอิเหนา และ ตำนานเรื่องลครอิเหนา
เที่ยวตามทางรถไฟ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่