โหราศาสตร์ ไทย-สากลศึกษา
ปรัชญาชีวิต (The Prophet)
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
My Unesco Trip 1948.
อาจารย์ดวงจีน ธาตุน้ำ (ฉบับภาษาไทย)
อาจารย์ดวงจีน ธาตุไม้ (ฉบับภาษาไทย)
อาจารย์ดวงจีน ธาตุดิน (ฉบับภาษาไทย)
มหาตำนานอ่านดวง (ฉบับภาษาไทย) เล่ม 1
วรรณาพระสูตร
ประวัติศาสตร์-โบราณคดี
พระวิสุทธิมัคค์ พระคัมภีร์ประจำครอบครัวชาวพุทธ
สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับต่างประเทศ หนังสืออนุสรณ์ หลวงสิทธิสยามการ
สยามมาตาเทวีเครื่องประทีปในวรรณคดี ผลงานของ เสฐียรโกเศศ
พยากรณ์ชะตาชีวิตตลอดชีพ สำหรับคนเกิด มกราคม ถึง ธันวาคม
ดวงชะตาประเทศไทย โดย หายโศรก
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเล็ก ภูวเศรษฐ (ผู่ กั๊น ซวง)
ยูนนาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรวบรวม
ประวัติความเป็นมา ของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ จดหมายจากผู้แทน
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค
Thailand a view from above.
อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง (Ayutthaya:History and Politics)
เพลงนอกศตวรรษ **พิมพ์ครั้งแรก
พม่า กับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885-1895
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย *พิมพ์ พ.ศ.๒๔๘๓
การปักปันเขตแดน ระหว่างประเทส ไทย กับ อินโดจีนฝรั่งเศส**จัดพิมพ์ตามเอกสารเดิมด้วยภาษาวิบัติ
นิทานประวัติศาสตร์ประกอบสังคีต เรื่องเจดีย์ไชยมงคล
ตำรับสายเยาวภา ฉบับพิมพ์จำหน่ายครั้งแรก พ.ศ.2482
แฟชั่นราชสำนัก เมื่อสยามแต่งฝรั่ง
ประวัติเมืองสำคัญ *พิมพ์ พ.ศ.2494
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2529
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ 200 ปี สุนทรภู่ ดูโลกและสังคม
ประวัติวัดพระโทณเจดีย์ สมัยทวารวดีมีประวัติ
ล่องไพร ตอน เมืองลับแล,มดแดง,พรายตะเคียน
ล่องไพร ตอน ป่าช้าช้าง และ เจ้าแผ่นดิน
ล่องไพร ตอน ตุ๊กตาผี
ล่องไพร ตอน มนุษย์นาคา,แดนสมิง,หุบผามฤตยู
ล่องไพร ตอน ทางช้างเผือก
ล่องไพร ตอน เจ้าป่า
ล่องไพร ตอน จามเทวี
ล่องไพร ตอน เทวรูปชาวอินคา
ตำราวิชาช่างประดับมุก
รวมปรัชญาวาทะจากวรรณกรรมอมตะของโกวเล้ง 2 เล่ม
ไตรภูมิ
ศรีทะนนไชย (สำนวนกาพย์)
สัญญาบางฉบับระหว่างประเทศไทย กับ ต่างประเทศ
หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ (The Little House Books) 7 เล่มชุด
วิญญาณไม้แกะสลักอีสาน
ข้างหลังโปสการ์ด
ไกลบ้าน ( 3 เล่มชุด )
เสด็จ ฯ พิชิตยอดดอยอินทนนท์ ๒๖ เมษายน ๒๕๐๗

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่