อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวง ดวงแข เลขยานนท์ ( สนิทวงศ์ ) ต.ช.,ต.ม.
จอมเมฆินทร์ ภาคจบของ แก้วขนเหล็ก ( 2 เล่มชุด ) **พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางชมบุญ ลิ่วเฉลิมวงศ์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ แม่ชีเกยูร (กาญจนาคม) หงสกุล
นี่แหละลังกา สารคดี - ท่องเที่ยว ให้ความรู้เชิงประวัติและประเพณี
ไสยดำ (Strange Conflict)
นิทานอิหร่านราชธรรม ( ประชุมปกรณัม ) ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
รวมเรื่องแปลเพชรน้ำเอกหมายเลข3 สิบแปดมงกุฏ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณประกายเพ็ชร์ อินทุโศภน
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม ประจวบเหมาะ
กฎแห่งกรรม ของ ท.เลียงพิบูลย์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.อาคม จันทสุนทร ท.ช.,ท.ม.
เหนือกาลเวลา **หนังสือเล่มแรกของคุณ จัตวา กลิ่นสุนทร
คนเลี้ยงม้า วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่น พิมพ์เผยแพร่ถึง 5 ภาษา
กาลาปาโก้ส
คลองในกรุงเทพฯ : โดย ปิยนาถ บุนนาค , ดวงพร นพคุณ , สุวัฒนา ธาดานิติ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพรหมทัตตเวที
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก สมหมาย บุนนาค
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยานานาพิธภาษี (ตรา บุนนาค)
ต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๐๖
โลกแห่งวรรณคดี
วรรณคดีนิราศ
วิจิตรศิลป์แผ่นดินทอง : ชาดกและพุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนัง (บรรจุกล่อง) --รอชำระเงิน--009751--
หนังสือชุดพระราชกรณียกิจสำคัญชุด พระบรมราโชบายทางการเมือง
สมุดหัดเขียนโบราณ ยุคสงครามโลก
เล่าเรื่องขบวนการกู้ชาติ ( 2 เล่มชุด )
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ 5 ทศวรรษ
หนังสือชุดห้องสมุดลำดับที่ 16-17 พระอภัยมณี การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิจารณ์
จิตรกรไทยสมัครเล่น ผู้ควรแก่การยกย่อง
อารยธรรมสยาม ศูนย์กลางอารยธรรมของโลก
โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง ใน 30 ชั่วโมง
ตำราอาหารชุดประจำวัน ของ จิตต์สมาน โกมลฐิติ
บันทึกงานของ ประหยัด บุรณศิริ
ลิเก **พิมพ์ครั้งแรก
ก่อนไปสู่ภูเขาและงานคัดสรร/เรื่องสั้น,บทกวี โดย สถาพร ศรีสัจจัง
สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ราชินีแห่งการละคร
ลิฟต์มหัศจรรย์ (Charlie and the Great Glass Elevator)*พิมพ์ครั้งแรก
วรรณกรรมประกอบการเล่นละครชาตรี
อุเทนคำฉันท์
ประวัติศาสตร์อาหม
อนิรุทธคำฉันท์ พร้อมด้วยบันทึกสอบทานและหมายเหตุ
บุณโณวาทคำฉันท์ ผลงานของ พระมหานาค วัดท่าทราย
โคลงพระราชพิธีทวาทศมาศ (ตอนเดือนสิบเอจ)
นางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา **พิมพ์ตามต้นฉบับเดิมด้วยภาษาวิบัติ
สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ (Fantastic Beasts Where To Find Them)
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ ๑ สมุดภาพประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์
ภาษาชาวบ้าน พจนานุกรม เพื่อการเรียนรู้คำไทยทั่วไป

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่